Adatvédelmi irányelvek/Adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakban Tulajdonos tájékoztatja Önt, mint a honlap látogatóját / szolgáltatásai igénybe vevőjét
a Pásti Andrea tulajdonos által üzemeltetett www.eskuvoikoszonoajandek.hu webshop adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. Milyen alapelveket követ Tulajdonos az adatkezelés során?

A Tulajdonos az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Tulajdonos által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. A Tulajdonos minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröli vagy helyesbíti.
 5. a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Tulajdonos az Ön személyes adatait  

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és használja fel.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívja az Ön figyelmét.
 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Tulajdonos, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlap működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 4. Az adatkezelő adatai

Tulajdonos neve:Pásti Andrea

Székhelye: 1023 Budapest, Török utca 6. 3/22.

Telefonszáma: +36 20 941 6307

A Tulajdonos honlapja: https://eskuvoikoszonoajandek.hu/

Kapcsolattartó: Pásti Andrea

Postacím: 1023 Budapest, Török utca 6. 3/22.

E-mail cím: info@bloomdesign.hu

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉVCÍM / ELÉRHETŐSÉGTEVÉKENYSÉG
NetMasters Europe Kft.1105 Budapest,
Cserkesz u. 32.
szia@netmasters.hu
Tárhely szolgáltatás

Hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók:

NÉVCÍM / ELÉRHETŐSÉGTEVÉKENYSÉG

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az általunk kezelt adatok: 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés céljaJogalapKezelt adatokIdőtartam
Honlap látogatása Cél: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság
mérése.
Tulajdonos jogos érdekeIP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa12 hónap
Regisztráció és vásárlás a honlapon Cél: a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.hozzájárulásvezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási címa regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél, blog szolgáltatás Cél: kapcsolattartás, Önt új akciókról, új termékeinkről, aktuális ajánlatainkról
értesítjük, honlap tervezéssel kapcsolatos információkat küldünk.
hozzájárulásteljes név, e-mail címhírlevélről történő leiratkozásig

A weboldal látogatóitól csak akkor kéri Tulajdonos a személyes adataikat, ha vásárolni szeretnének.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@bloomdesign.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást, a választ késedelem nélkül, 5 napon belül Tulajdonos megküldi Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

 • Mik azok a sütik és hogyan kezeli a weboldal őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról a böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Tulajdonos az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kéri az Ön hozzájárulását.

Tulajdonos nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Tulajdonos azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.

 • Mit kell tudni még a honlappal kapcsolatos adatkezelésről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésre a vásárlás illetve az Esküvőiköszönőajándék.hu kapcsolattartása során, éppen ezért Tulajdonos kéri, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatás igénybevételének.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció/vásárlás során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – Tulajdonos 3 napos határidővel vállalja.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogató bűncselekményt követ el vagy Tulajdonos rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait Tulajdonos haladéktalanul törli, illetve – szükség esetén – megőrzi azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 • Egyéb adatkezelési kérdések

Tulajdonos külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Tulajdonost. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettséget Tulajdonosnak teljesítenie kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Tulajdonos adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel Tulajdonos védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ. Tulajdonos felhívja azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Tulajdonos mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni, ám a Tulajdonoshoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tart be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban Tulajdonos kéri az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlaphoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 • Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti a Tulajdonos által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön Tulajdonos által kezelt, illetve az általa – vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedésekről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 5 napon belül Tulajdonos (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) ad tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Tulajdonos a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét Tulajdonos nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 5 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöli elutasítása indokait és tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 5 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) Tulajdonos megvizsgálja és a döntésről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben Tulajdonos úgy dönt, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben Tulajdonos megtagadja a kérés teljesítését, ha bizonyításra kerül, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve ha Tulajdonos elmulasztja a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Tulajdonos kéri Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Tulajdonost a fenti elérhetőségeken.

 • Melyek a főbb irányadó jogszabályok Tulajdonos tevékenységére?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • Adatkezelési tájékoztató módosítása

Tulajdonos fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://eskuvoikoszonoajandek.hu/ weboldalon történik.

Jelen tájékoztatóban foglaltak 2023. szeptember 30-tól visszavonásig hatályosak.

Budapest, 2023. szeptember 30.