ÁSZF/ ESKÜVŐI KÖSZÖNŐAJÁNDÉK

JOGI NYILATKOZAT

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza Pásti Andrea által üzemeltetett https://eskuvoikoszonoajandek.hu/ honlap és webshop használatára vonatkozó feltételeket. (Továbbiakban Szolgáltató). Az alábbi feltételeket a Felhasználó a honlap böngészésével, regisztrációval, ill. megrendeléssel automatikusan elfogadja. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A Jogi Nyilatkozat hatálya

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://eskuvoikoszonoajandek.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek aloldalaira és az említett oldalakon elérhető vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat 2023. január 1-től visszavonásig érvényes.

1. A HONLAP ÜZEMELTETŐJÉNEK (TOVÁBBIAKBAN SZOLGÁLTATÓK) ADATAI:

A honlap neve: https://eskuvoikoszonoajandek.hu/

Szolgáltató: Pásti Andrea, 1023 Budapest, Török utca 6. 3/22 a.

Telefonszáma: 06–20/9416307

A szolgáltatók elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címei: info@bloomdesign.hu,
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: NetMasters Europe Kft. 1105 Budapest, 
Cserkesz u. 32. szia@netmasters.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2021. 01.hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

 • Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ/MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 • A megjelenített termékek és szolgáltatások (a továbbiakban: a termékek) online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és 0% áfát tartalmaznak, értékesítésük csak kizárólag magánszemély megrendelése esetén érvényesek.
 • A honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek a valóságnak megfelelnek és a vállalkozás magántulajdonát képezik.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.


5. RENDELÉS MENETE

 • Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
 • Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket.
 • Felhasználó a megvásárolni kívánt termék darabszámát beállítja.
 • Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne vásárolni, kiválasztja azt a listából. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Amennyiben mégsem kíván vásárolni, törölheti a kosár tartalmát.
 • Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
 • Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Átutalás: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 5 napon belül köteles átutalni. Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. Utánvétes fizetésre postai úton történő kiszállítás esetén nincs lehetőség!

 • Szállítási költség: az oldalon feltüntetett és a vásárló által kiválasztott postai díjszabás szerint.
 • A fizetendő végösszeget a megrendelés összesítését a vásárlást követő automata módon küldött visszaigazoló levél tartalmazza. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.
 • Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével vagy e-mailben info@bloomdesign.hu vagy eskuvoikoszonoajandek.hu jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben javítani tudja a bevitt adatokat.
 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, akkor  Megrendelő köteles telefonon vagy emailben felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.
 • Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA ÉS A TELJESÍTÉS

 • A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik (Hétfő – Péntek 8:00-18:00). A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 • Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 – 15 munkanapon belül történik, kivéve ha a megrendelő ezen időpontot meghaladóan kéri a kiszállítást.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni.

7. ELÁLLÁS JOGA

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 30 napon belül visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, az általa megjelölt fuvarozótól a terméket átveszi.
 • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 • Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.
 • Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
 • A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált  szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 • Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az terméket/termékeket, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén elektronikus úton írásban vagy telefonon. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

8. PANASZKEZELÉS

 • Az eskuvoikoszonoajandek.hu webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli vagy egyéb úton eljuttatott panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

9. SZOLGÁLTATÁS KÖRE

 • Esküvői és egyéb ajándéktárgyak gyártása és forgalmazása webshopon keresztül.

10. SZOLGÁLTATÓI JOGOK

 • Az https://eskuvoikoszonoajandek.hu/ weboldal által forgalmazott termékek Szolgáltató saját tervezésű és gyártású egyedi ajándéktárgyai, továbbértékesítésük tilos, kivéve ha Szolgáltató írásos hozzájárulását adja.
 • A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos, ideértve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.
 • A weboldal tartalma csak akkor használható fel, ha ahhoz a Szolgáltató írásbeli hozzájárulását adja. Ilyen esetekben a Szolgáltató neve és a forrás kötelezően megjelenítendő, és csak a Szolgáltató által engedélyezett tartalom használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az úgy meghatározott módon, formában és terjedelemben.
 • Kötbér a jogellenes felhasználásért: a forrás és Szolgáltató megjelölése nélkül, hiányos megjelölésű vagy  írásbeli Szolgáltató hozzájárulás nélküli közlés ellentételezési díja 250.000 Ft felhasznált oldalanként és termékenként.

11. ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztató

A https://eskuvoikoszonoajandek.hu/honlapon található.

Referencia, vélemények

A referencia, vélemény megadása önkéntes az eskuvoikoszonoajandek.hu részére a termékekkel és szolgáltatással kapcsolatosan. A referenciát adó személy hozzájárul, hogy személyes véleménye
(keresztnevével, jegyespár esetén a pár keresztneveivel) feltüntetésre kerüljön a https://eskuvoikoszonoajandek.hu/ holnap, ill. az Esküvőiköszönőajándék.hu érdekeltségi köreibe tartozó oldalakon, hírlevelekben, kampányokban, termékeken és nyomtatott marketing anyagokon. A referenciát a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül jogosult használni. A referencia vélemény visszavonása esetén a Szolgáltató a már felhasznált referenciát anonimizálja a személyes adatok eltávolításával.

12.  JOGORVOSLAT

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2023.01.01.